۵ کشور با بیشترین بهبود یافته

Brazil برزیل
+20548 تایید شده جدید
7504833 مجموع تایید شده ها
+431 فوتی جدید
191570 مجموع فوتی ها
+35522 بهبودیافته جدید
6712757 مجموع بهبود یافته ها
Colombia کلمبیا
+9310 تایید شده جدید
1603807 مجموع تایید شده ها
+203 فوتی جدید
42374 مجموع فوتی ها
+13066 بهبودیافته جدید
1469041 مجموع بهبود یافته ها
India هند
+16432 تایید شده جدید
10224303 مجموع تایید شده ها
+252 فوتی جدید
148153 مجموع فوتی ها
+24900 بهبودیافته جدید
9807569 مجموع بهبود یافته ها
Russian Federation روسیه
+27363 تایید شده جدید
3047335 مجموع تایید شده ها
+479 فوتی جدید
54559 مجموع فوتی ها
+20318 بهبودیافته جدید
2446412 مجموع بهبود یافته ها
Turkey ترکیه
+15197 تایید شده جدید
2162775 مجموع تایید شده ها
+257 فوتی جدید
20135 مجموع فوتی ها
+22203 بهبودیافته جدید
2037433 مجموع بهبود یافته ها

مطالب جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *