۵ کشور با بیشترین بهبود یافته

Argentina آرژانتین
0 تایید شده جدید
4827973 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
103359 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
4464987 مجموع بهبود یافته ها
Brazil برزیل
+108732 تایید شده جدید
19632443 مجموع تایید شده ها
+1324 فوتی جدید
548340 مجموع فوتی ها
+4759 بهبودیافته جدید
17475091 مجموع بهبود یافته ها
India هند
0 تایید شده جدید
31293062 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
419470 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
30468079 مجموع بهبود یافته ها
Russian Federation روسیه
+23276 تایید شده جدید
6002303 مجموع تایید شده ها
+784 فوتی جدید
149796 مجموع فوتی ها
+21926 بهبودیافته جدید
5384350 مجموع بهبود یافته ها
Turkey ترکیه
0 تایید شده جدید
5574997 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
50821 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
5410554 مجموع بهبود یافته ها

مطالب جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *